Drift meldinger :


Vi bestræber os altid på at løse og rette fejl hurtigst mulig efter vi har registreret dem,

 

Aktuelle driftsforstyrrelser:

Grundet opgraderinger i Hedensted antenneforenings netværk, vil enkelte brugere i løbet ad uge 7 (den 12-16 februar) kunne opleve udfald af TV og Bredbåndssignalet.
Afbrydelserne vil være korte, ca 5-10 min varighed.

Vi beklager de gener dette giver de medlemmer der bliver berørt.

 

se evt: https://www.hedensted-antenneforening.dk/udfald-af-tv-bredbaand-i-uge-7-den-12-16-februar/

Vigtig for IPhone og Ipad

Hvis man skifter servernavn fra mail.lynnet.dk til maill.hafnet.dk eller mail.lafnet.dk forsvinder mails fra telefon, og de kan kun hentes igen hvis de stadig befinder sig på webmail.

 

 

 


Planlagte driftsforstyrrelse:

Ingen.

 

 

 

 

 

 


 

Hvis du oplever fejl så kontakt os så vi kan løse dem hurtigst muligt.